Odgovor župana na odprto pismo Društva DOR v zvezi s prenovo kinogledališča

11. 1. 2015 22