Prevoznost občinskih cest po zadnjih nalivih

10. 11. 2014 17