Novi občinski svet na konstitutivni seji

5. 11. 2014 211