Prevoznost občinskih cest po neurju (stanje 24. 10. 2014, ob 7:00)

24. 10. 2014 16