Prevoznost občinskih cest po neurju (stanje 23. 10. 2014, ob 7:00)

23. 10. 2014 40