Prevoznost občinskih cest po neurju (stanje 22. 10. 2014, ob 11:00)

22. 10. 2014 14