Objavljen poziv za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve OPN

11. 9. 2014 229