Nastavitev zemljiškega katastra za širše območje MP Solarij

5. 9. 2013 116