Po treh zaključenih fazah namenu predali cesto skozi Podbrdo

15. 6. 2013 62