Sprejet državni prostorski načrt za tolminsko obvoznico

21. 5. 2013 107