Objavljen javni razpis za štipendije za Regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013

17. 9. 2012 28