Nadaljuje se postopek priprave razvojnega programa

13. 6. 2012 42