Sprejet izvedbeni program razvojne pomoči Posočju za leto 2012

20. 12. 2011 39