Sprejet nov Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin

1. 12. 2011 44