Namenu predana obnovljena cesta Kneža–Loje

28. 10. 2011 70