Nov (obnovljen začasni) most na Kozlovem robu

19. 9. 2011 90