MVZT zavrnilo vlogo severnoprimorskih občin za sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja

23. 2. 2011 17