Podaljšan rok za posredovanje pripomb na modele vrednotenja nepremičnin

10. 11. 2010 31