Podpisana pogodba o skupnem nastopu za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij

6. 10. 2010 32