Podpisana pogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica

6. 10. 2010 21