Objavljen je evidenčni katalog objektov in odprtih prostorov širšega središča Tolmina

26. 8. 2010 48