Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Tolmin

11. 2. 2010 22