Ureditev Gregorčičeve ulice v Tolminu – II. del

Podatki o financiranju