Ureditev vhoda za gibalno ovirane otroke in preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin

Podatki o financiranju

Povezane objave