Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče (BZ Dolina Soče)

2266
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
1. januar 2018
30. november 2018

Podatki o financiranju