Revitalizacija prostora in uma (REVITUM)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
1. april 2018
31. december 2019

Podatki o financiranju