Nahajate se:
Domov Organi občine Občinski svet 32. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

32. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

Seja je potekala dne 02.10.2018 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 31. seje občinskega svet
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju občine Tolmin, v prvi obravnavi
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Obravnava Poročila o nadzoru izvajanja ukrepov in priporočil nadzornega odbora, danih Posoškemu razvojnemu centru v letu 2017
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Obravnava poročila o nadzoru izvajanja ukrepov in priporočil nadzornega odbora, danih VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin v letu 2016
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 32. seja OS (2.10.2018)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 02.10.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Krajevne skupnosti
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil v Občini Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 02.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2018
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 02.10.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja