Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe (JA Trail)

Podatki o financiranju