Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče (INTERKULT)

Podatki o financiranju