Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče (INTERKULT)

1146
68.058,64 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
48.153,41 €
V teku
31.12.2018
31.01.2020

Podatki o financiranju