3. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

5. 3. 2019 Izbrisan U. 1058
Seja je potekala dne 12.03.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 2. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Vprašanja in predlogi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Razprava in sklepanje o predlogu za spremembo meje občine Tolmin z občino Idrija.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Volitve in imenovanja.

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 12.03.2019
Začetek veljavnosti: 23.03.2019
Konec veljavnosti: 30.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine