Nahajate se:
Domov Organi občine Občinski svet 5. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

5. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

Seja je potekala dne 23.04.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 4. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o., v drugi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Razprava in sklepanje o spremembah najemnin za stanovanja v lasti Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik 5. seje OS - potrjen
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
5.-seja-OS-23.4.2019 (popravljena)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o vodarini (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o subvenciji najemnine (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 25.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 25.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 25.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o stanovanjski najemnini v Občini Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 23.04.2019
Začetek veljavnosti: 11.05.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin