Projekti LAS (EKSRP)

3435
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
območje LAS Dolina Soče, 5220 Tolmin
01.01.2018