Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti–Ušnik

24.05.2019 Špela K. (Urad župana) 332