6. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

20. 6. 2019 Izbrisan U. 761
Seja je potekala dne 27.06.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 5. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Vprašanja in predlogi.
c) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru Tolmina.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo na Mostu na Soči v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2018.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Tolmin za leto 2018.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Volitve in imenovanja.
Zapisnik 6. seja OS - potrjen
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.06.2019
Začetek veljavnosti: 05.07.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi parkirnine center Tolmina (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.06.2019
Začetek veljavnosti: 05.07.2019
Konec veljavnosti: 03.07.2021
Tip objave: Sklep
Sklep o plačevanju parkirnine Tolminska korita (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.06.2019
Začetek veljavnosti: 05.07.2019
Tip objave: Sklep