Sprejeta so bila končna stališča do pripomb na predloge modelov vrednotenja nepremičnin

6. 2. 2020 Izbrisan U. 366