Občanom v naslednjih dneh obvestila o odmeri NUSZ

5. 6. 2020 Izbrisan U. 788