Občini Tolmin priznanje Brez plastike

5. 6. 2020 Izbrisan U. 621