Podeželje in dediščina v dolini Soče

171.540,13 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
124.287,57 €
V teku
julij 2020
oktober 2021

Podatki o financiranju