Zbiranje predlogov kandidatov za predstavnike občine Tolmin v Svetu VVZ Ilke Devetak Bignami

2. 9. 2020 Izbrisan U. 332