Občina Tolmin nova lastnica objekta na Dijaški ulici 18

20. 10. 2020 Izbrisan U. 1114