Ponovljeno zbiranje predlogov kandidatov za predstavnike občine Tolmin v Svetu VVZ Ilke Devetak Bignami

29. 10. 2020 Izbrisan U. 341