OZ Rdečega križa s pomočjo Občine Tolmin do novega avtomobila za starejše

11. 11. 2020 Izbrisan U. 551