22. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

16. 6. 2021 Janja Č. (Urad župana) 610
Seja je potekala dne 22.06.2021 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 20. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 21. (dopisne) seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o predlogu soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj ter stanovanj za mlade.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine na parkiriščih v mestu Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine na parkirišču v Modreju.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen programov vrtcev v občini Tolmin za leto 2021.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10.točka: Volitve in imenovanja.
11. točka: Razprava in sklepanje o predlogu sprememb Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2021.
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. točka: Vprašanja in predlogi.
Zapisnik, 22. seja OS (22. 6. 2021)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 22. seja OS (22.6.2021)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 22. seja OS (22.6.2021)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.06.2021
Začetek veljavnosti: 17.07.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Sklep o določitvi parkirnine na parkirišču v Modreju (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.06.2021
Začetek veljavnosti: 03.07.2021
Konec veljavnosti: 01.07.2023
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi parkirnine na parkiriščih v mestu Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.06.2021
Začetek veljavnosti: 03.07.2021
Tip objave: Sklep
Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj ter stanovanj za mlade (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.06.2021
Začetek veljavnosti: 17.07.2021
Tip objave: Pravilnik