Sklep o odvzemu statusa grajeno javno dobro - k.o. Grahovo

28. 6. 2021 Janja Č. (Urad župana) 81
28.06.2021
Namere, odločbe, pobude
29.07.2021 do 00:00
478-0047/2017
23.06.2021