Začetek upravnega postopka nastavitve zemljiškega katastra v k. o. Kamno

30. 8. 2021 Špela K. (Urad župana) 204