23. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

1. 9. 2021 Janja Č. (Urad župana) 414
Seja je potekala dne 07.09.2021 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 22. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021-2025.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o stališčih do pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN 1). Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Seznanitev s Poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2020.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Tolmin za leto 2020. Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v občini Tolmin za leto 2020.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Volitve in imenovanja.
9. točka: Vprašanja in predlogi.
Prenesi vse kategorije dokumentov
Zvočni posnetek, 23. seja OS (7.9.2021)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 23. seja OS (7.9.2021)