Poziv za oddajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč za pripravo novih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

20. 10. 2021 Špela K. (Urad župana) 2041