Sklep o določitvi upravljavca dveh nepremičnin v k. o. Pečine

12. 11. 2021 Špela K. (Urad župana) 98
12.11.2021
Namere, odločbe, pobude
12.12.2021 do 23:59
478-0180/2021
09.11.2021
Miran Mavri
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14