Obvoznica Tolmin

10244
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2022, 2023, 2024
9.500.000,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
8.600.000,00 EUR
V teku
obvoznica Tolmin, 5220 Tolmin
2005
30.04.2024