26. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

10. 2. 2022 Janja Č. (Urad župana) 506
Seja je potekala dne 17.02.2022 ob 17.00
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 25. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2021-2025.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Razprava in sklepanje o Poročilu druge delovne skupine za pripravo predloga reorganizacije krajevnih skupnosti v občini Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. Predstavitev poročila o izvedbi participativnega proračuna za mladinske projekte v občini Tolmin - Mlada pobuda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2022.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Volitve in imenovanja.
9. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 26. seja OS (17.2.2022)
Klikni tukaj za prikaz prilog